Kan senfølger efter COVID-19 lindres?

Genkender du symptomer på senfølger efter COVID 19 sygdomsforløb?

  • TRÆTHED
  • ÅNDENØD
  • HOSTE
  • SMERTER i led, muskler el. brystkasse
  • HOVEDPINE
  • FORHØJET PULS
  • TAB AF LUGTE-/SMAGSSANS
  • HUKOMMELSES- ELLER KONCENTRATIONSBESVÆR
  • SØVNPROBLEMER

Både lette og svære sygdomsforløb har vist sig at give senfølger i én eller anden udstrækning, og selvom man ikke helt har styr på årsagssammenhæng, så har vi dog indenfor visse behandlingstyper rigtig god erfaring med at afhjælpe eller lindre symptomer. Det har vi, fordi de fleste symptomer er generelle udtryk for at vi har det skidt. Derfor finder man ofte de samme symptomer i rigtig mange sygdomme, det er kombinationen af symptomerne, der fortæller os noget særligt. Symptomer er markører, som kan styrke vores mistanke om underliggende sygdom og hjælpe os med at finde den rigtige diagnose.

Men symptomer er møgirriterende, generende og flere af dem samtidig kan gøre vores liv uudholdeligt. Derfor er det heldigt at vores dygtige RAB-godkendte zoneterapeut og akupunktør Annette har særlig viden om hvordan man behandler COVID-19 senfølger.

Annette er her hver tirsdag og fredag.