Hvad skal jeg vælge?

Du har fundet ind på min hjemmeside, så du er sikkert allerede på rette vej, men søger du en behandler, der kan hjælpe dig, kan det være forvirrende at blive mødt med for mange valgmuligheder. Hvad har du brug for?

Jeg vil vi gerne hjælpe dig med at forstå hvad fysioterapi er, og hvordan det adskiller sig fra (visse) andre typer behandling? Jeg ved mest om fysioterapi, og erkender at denne tekst er lang og subjektiv. Jeg har skrevet den alligevel fordi jeg grundlæggende mener at en dygtig behandler vil være en dygtig behandler uanset hvilken behandlingsform, de er uddannet i og at dét, den enkelte har brug for kan ændre sig over tid. Selvom man har brug for en plan for smertedæmpning, kan man samtidig have mere brug for at få kigget på sin stresshåndtering. I et ærligt behandlingsforløb bør sådanne forhold kunne rummes og behandleren skal ærligt kunne sige at “jeg tror du skal få en ….. til at kigge på…..”

Hvad er fysioterapi?

Når du bestiller fysioterapi hos mig betaler du for andet end min kunnen. Du betaler især for mere af min tid, så jeg kan gøre det jeg er bedst til; at anvende min ekspertise til at designe og udføre den bedst mulige behandling for dig. Jeg vurderer hvilken type behandling der er relevant for netop din tilstand og vælger mellem mine faglige redskaber så du opnår det bedste resultat. Fysioterapeut er en beskyttet titel, hvilket betyder at jeg er autoriseret af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen giver tilskud  (ydernummer) til nogle fysioterapeuter, mens andre , som jeg, arbejder uden ydernummer

 

Fysioterapi har til formål at bedre musklernes funktion og bevægelighed i led samt lindre smerter ved skader, sygdomme eller operation

Fysioterapeuten har en særlig viden om, behandling og genoptræning af sygdomme og lidelser, som begrænser den fysiske funktion

Fysioterapeuten kan undersøge og finde mulige årsager til begrænsninger i bevægelse og/eller smerter

Fysioterapeuten kan også give dig information og vejlede om tilstanden, samt sætte relevant behandling og genoptræning i gang

kilde: patienthånbogen, https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/sygdomme/behandling/fysioterapi/

Her står jo intet om, hvordan fysioterapi skal udføres. Hvis du allerede har erfaring med fysioterapi, har du derfor med stor sandsynlighed også oplevet at der kan være ret stor forskel på både behandlingen og udfaldet. Det er bl.a. fordi fysioterapeuter har rigtig mange faglige redskaber til rigtig mange forskellige opgaver. Redskaber, som man er nødt til at tage en uddannelse for at lære og noget erfaring for at mestre. Dette gælder selvfølgelig også evnen til at ramme rigtigt i mødet med dig, så du tilbydes en behandling, som du rent faktisk har mulighed for at udføre og få gavn af (ja! -træning kan også være behandling).
Din praktiserende læge er generalist: De ved rigtig meget om alle sygdomme og lidelser, men de skal sørge for at bruge din tid i konsultationen bedst muligt til at sende dig videre til dén specialist, som er bedst egnet til at løse din udfordring. Denne henvisning er ikke ledsaget af en anbefaling af den ene specialist fremfor den anden. Ligesom ydernummeret ikke er et udtryk for hvilken fysioterapeut er bedst.
Jeg opfatter alle fysioterapeuter som specialister: Vi er først og fremmest specialister i bevægelse, men mellem de enkelte behandlere der være forskel på hvilke typer bevægelser eller udfordringer man specialiserer sig i. Specialisering her kan både være af formel og af erfaringsmæssig karakter. Bevægelse er et vilkår for alt liv. Uden bevægelse er der stilstand, og det har aldrig gavnet nogen.
Vi bevæger os for at nyde, for at forbedre os, for at præstere og for at overleve.
Dette værdsætter vi sjældent, før det ikke længere er muligt at bevæge os frit.
Fysioterapi kan være undersøgelsestest, træningsøvelser, mundtlig information, planlægning af genoptræningsforløbet, ledmobilisering, bløddelsbehandling mhbp. stimulering af inaktive muskler eller afspænding af overaktive muskler. Nogle af vores teknikker går igen i massagebehandlingen, og alligevel er massage ikke altid det bedste redskab til din tilstand.
Måske har du kun brug for nogle få af mine redskaber, men som udgangspunkt, kan du forvente at en fysioterapeut aldrig påbegynder en behandling, før denne har undersøgt hvad tilstanden drejer sig om, fået en forståelse for hvad dine ressourcer og motivation er, og dannet sig et overblik over diagnose og prognose.

Der findes ikke et quick-fix

Jeg behandler ud fra en hensigt om at du selv tager ansvaret for din behandling. Hvordan du behandler dig selv i hverdagen og hvad du gør, når du kan mærke et problem er ofte langt mere afgørende for hvor godt du har det, og hvor hurtigt du bliver god igen. Du skal således typisk forvente at modtage 4-6 behandlinger, at overholde aftaler og retningslinjer herunder træningsøvelser og/eller hviletider samt tidsintervallet mellem behandlingerne.
Det er dog vigtigt at understrege at dette er et samarbejde. Du kan være sikker på at jeg tager dig alvorligt, at jeg gør os umage med at finde det rigtige niveau og den rigtige retning for din behandling. Jeg holder dig i hånden, men du skal selv gøre den største del af arbejdet.

Hvad er Osteopati?

En osteopati er ikke autoriseret af sundhedsstyrelsen (Jeg ved ikke hvorfor). Du kan derfor ikke få tilskud fra det offentlige, men tilgengæld behøver du heller ikke din læges vurdering af om du har brug for én, fuldstændig som du frit kan ringe til mig uden at spørge lægen først.

For at blive osteopat, skal man i Danmark allerede have en uddannelse som fysioterapeut eller læge, og derfor kan du være trygt forvisset om at de opfylder sundhedsstyrelsens krav til uddannelse. Osteopatiuddannelsen fungerer dermed formelt set som en overbygning/specialisering til visse autoriserede sundhedspersoner* i Danmark.

En osteopat har en udvidet redskabskasse af teknikker indenfor især manuel behandling f.eks. ledmobilisering og bindevævsbehandling. De har desuden mere indgående uddannelse i nervesystemet, organsystemet og har en meget helhedsorienteret opfattelse til dit helbred. Dermed kan du forvente at blive behandlet både i forhold til din psyke, din kost og din generelle sundhed. Osteopati er som udgangspunkt en ret blid behandling.

 

Hvad er Kiropraktik?

En kiropraktor er en autoriseret sundhedsperson med en 5-årig kandidatuddannelse. Min personlige erfaring er at behandlingsfokus er mere lokalt end helhedsbaseret og efter den første indledende konsultation, hvor man undersøges grundigt, kan de efterfølgende behandlinger være overraskende korte. Du kan få tilskud fra det offentlige til dine behandlinger og priserne er fastlagt centralt fra 640,- til 210,- alt efter indhold. Disse priser er allerede fratrukket det tilskud staten giver.

Kiropraktorer rådgiver og behandler mennesker med smerter og nedsat funktion i kroppens muskler og led. De fleste søger kiropraktor, fordi de har smerter i ryg og nakke, iskias, hovedpine, eller har diagnoserne diskusprolaps eller spinal stenose. Kiropraktorer behandler også patienter med smerter i hoften, skuldre og knæ samt idrætsskader.

Nogle af teknikkerne er sammenfalden med osteopater og fysioterapeuter, men som oftest er ledmobilisering evt. med høj fart (knæk) en grundteknik.

Hvad er massage?

Man skal måske nærmere spørge: hvad er ikke massage? Der findes et hav af massagetyper med navne, som kun delvist afslører hvad der skal foregå og der findes endnu flere massageuddannelser, som har forskellig opfattelse af hvad man skal lære for at få sit bevis. seriøse massører er selv trætte af at blive forvekslet og fejlagtige forventninger om sex-ydelser og har derfor er mærkatet RAB (registrerede alternative behandlere) en god indikator for uddannelsesmæssigt niveau og faglighed. Som udgangspunkt kan man sige at massage er relevant for en krop der allerede er sund, og som man gerne vil holde sund. Hvis man f.eks. jævnligt kommer med den samme nakkespænding/hovedpine-problematik, så vil en massage kunne lindre, men ikke nødvendigvis hjælpe med at justere årsagen, til at den bliver ved med at dukke op og plage dig år ud og år ind.

Jeg tilbyder ikke massage som selvstændig behandlingsform.

Dog kan det være særdeles relevant at blødgøre et væv (fx. arvæv eller andet stramt bindevæv) for at forbedre bevægelsesfrihed i en konkret muskel, som ellers forstyrrer en øvelse massage kan også bruges til at holde visse af kroppens funktioner i gang, hvis der er udfordringer med dette. Massage hedder bløddelsbehandling på sundhedssprog. Det omhandler strukturer i kroppen som organer (huden er et organ), bindevæv, ledbånd, sener og muskler som kan  trykkes, trækkes, strækkes, gnides, æltes o.l. .

Alle massører anvender en kombination at flere forskellige teknikker. Visse massagetyper sværger til meget få teknikker eller fokuserer på én bestemt problematik. Nogle af teknikkerne har navne, og bruges til  at løse konkrete problematikker.

  • Punktmassage er en teknik, hvor behandleren trykker eller gnubber på et mindre område, som kan være både hårdt og voldsomt ømt. Anvendes når man har aktive triggerpunkter, når musklen er lille eller svær at komme til, når et reflekspunkt skal stimuleres o.a.
  • Tværmassage er når en større muskel skubbes/æltes på tværs af dens længderetning, f.eks. på tværs af låret v. behandling af en dårligt ophelet fibersprængning.
  • Effleurage er strøg på langs af musklen, som de fleste (sammen med æltning) forbinder med massage. Den er god til at øge blodgennemstrømningen og varme huden og bindevævet op.
  • Petrisage svarer til æltning af en muskel som man ville gøre med en brøddej. Tryk, skub, slip. God til at komme dybere ned i musklen.
  • Tappottement og Percussion er en banken eller trommen på en muskel enten fordi der ikke er plads til en hel hånd eller når musklen er så spændt, at den skal snydes til at slappe af.
  • MFR er en forkortelse af ordene myo (muskel), facial (bindevævshinde) og release (udløsning). Det dækker over en teknik, hvor en muskel med et fast tryk skubbes/glides for at behandle det underliggende væv i kroppen. F.eks. hvor flere lag muskler ligger over hinanden eller hvor en tynd muskel ligger tæt bundet til en knogle.
  • Kompression svarer til fast tryk, der enten holdes eller skiftevis holdes/fjernes for at øge flowet i enten lymfe eller blod.
  • Vibration/svingning er udtryk for når en hel kropsdel skubbes, rystes, gynges eller på anden vis sættes i vibration, for at øge afspænding i muskler.

…og listen fortsætter. både listen af bløddelsteknikker og listen af andre teknikker: akupunktur, laser, ultralyd, infrarød sauna, temperatur terapi…….jeg bliver træt.

Hvad skal du så vælge?

Jeg anbefaler at du du gør dig klart, hvad det er, der generer dig, hvad du kan lide, og hvad der bekymrer dig, fremfor at lægge dig fast på at du f.eks kun vil have petrisage i venstre balde. For det første består en behandling af en kombination af teknikker, som har til formål at give et bestemt resultat. Valget og udførelsen af disse teknikker; dybden, frekvensen, intensiteten, rækkefølgen har betydning for resultatet og kan ændres efter, hvilke tilstande behandleren finder i din krop.For det andet er der en sandsynlighed for at huden på din venstre balde giver op, længe før du mærker en effekt (dybt inde i den muskel hvor den nerve, som driller dig ligger… måske fordi du har svært ved at stabilisere din lænd når du arbejder).

Din tillid til behandleren og dennes metoder er muligvis vigtigere end hvilken konkret metode der får dig i mål, så vær åben overfor udkommet. Et godt udkomme er at din krop reagerer på behandlingen. Langvarige skader kan være længere om at finde deres normaltilstand og undervejs i behandlingen kan der opstå delmål, som afslører gamle problematikker, som din krop har camoufleret godt. Måske skal din nuværende behandler løse noget i din krop, som din næste behandler er bedre til at løse. Din krops behov ændrer sig løbende.

Jeg tilbyder individuelle holistiske sundhedsbehandlinger.

*I visse ressourcer står at osteopater er autoriserede. Når en osteopat også er fysioterapeut eller læge, så siger det sig selv at de har ret til at diagnosticere i henhold til disse rammer.

Be Activated

Jeg tilbyder fysioterapi i forløb ud fra filosofien om at hvis du tager hensyn til din krops behov, så tager den sig af dine.

1. behandling

1150,-

75 min.normalbehandling

600,-

60 min.Et typisk forløb tager 3-5 behandlinger. Hvor du lærer at stå stærkt i din egen kerne og at få øje på hvornår du kompenserer for at præstere.

træning/brush up

400,-

30 min.Du kender din forsvarsstrategi og har brug for at omsætte teknikkerne i praksis f.eks i træningssituationer.