Persondatapolitik

Velkommen som Klient i Hands On – fysioterapi.

I forbindelse med dine behandlinger er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig. Fysioterapi er underlagt sundhedsstyrelsens regler om journalføring og andre data relaterer sig primært til afregning, kundekontakt og booking.
Når du opretter dig som kunde  bedes vi du endvidere tage stilling til om dine data må anvendes til udsendelse af nyhedsbreve.

Velkommen som klient i Hands On – fysioterapi.

 

Databeskyttelses-forordningen (GDPR) af 25. maj 2018 har til formål at:

  • beskytte EU-borgernes personlige oplysninger
  • sikre EU-borgerne bestemte rettigheder
  • skabe gennemsigtighed om, hvilke personoplysninger der lagres.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi registrerer  oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

I forbindelse med fysioterapeutisk behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet her.Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger her,


Vi modtager betalinger via iZettle.

Sådan behandler iZettle dine kontaktoplysninger

Når du køber noget fra en sælger der bruger iZettle, kan du vælge at få tilsendt en kvittering på købet via e-mail eller sms. Hvis du oplyser din e-mailadresse eller dit mobilnummer, husker iZettle dine oplysninger til næste gang du køber noget fra en sælger der bruger iZettle, hvis du bruger samme betalingskort. Det gælder selvom du ikke tidligere har købt noget fra den pågældende sælger. Det betyder, at din e-mailadresse eller dit mobilnummer allerede kan ses i kvitteringsvisningen næste gang du køber noget fra en sælger der bruger iZettle. iZettle AB (publ), reg. nr. 556806-0734, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige er ansvarlig for behandling af personlige data og bruger kun din e-mailadresse eller dit mobilnummer til at sende kvitteringer til dig. iZettle bruger aldrig dine personlige data til andre formål end til at sende dig kvitteringer. Vi deler ikke dine oplysninger med andre, medmindre du forinden udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette eller vi informerer dig herom, før vi påbegynder nogen behandling til nye formål eller et formål der stemmer overens med det formål, vi indsamlede dine personlige data til, alle i overensstemmelse med gældende love og regler. Hvis du ønsker at vi skal korrigere, opdatere eller fjerne dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på help.dk@izettle.com.

Rettighed til at modtage en kopi af dine oplysninger

Det er iZettle der behandler dine personoplysninger når du bruger vores tjenester, men det betyder ikke at du ikke selv har nogen kontrol over dem. Du har dine egne rettigheder, og de er vigtige for os. Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har desuden ret til at sikre at de personoplysninger iZettle behandler er opdaterede og korrekte. For at udøve din ret og modtage en kopi af dine personoplysninger, bedes du kontakte dem på help.dk@izettle.com. Sørg for at skrive dit navn i meddelelsen, så du nemt kan identificeres. Du kan læse mere om dine rettigheder og hvordan iZettle behandler personlige oplysninger her: Privatlivspolitik.


Nyhedsbreve

Når du modtager nyhedsbreve fra Hands On – fysioterapi I/S kan du være sikker på, at vi behandler dine oplysninger efter de nye bestemmelser. Vi har desuden indgået en databehandler-aftale med Gecko Booking, som er det system, vi benytter til udsendelse af nyhedsbrevene. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet via afmeld-linket nederst i nyhedsbrevene eller ved at kontakte os på info@hands-on-fys.dk.
Du kan også altid henvende dig til os og få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, eller hvis du ønsker at få slettet udvalgte eller alle oplysninger, du har givet os. Vi indhenter kun oplysninger, som er relevante ift. at sende så relevante nyhedsbreve som muligt.
Vi benytter GeckoBooking (databehandler) til udsendelse af nyhedsbreve, og Hands On – fysioterapi I/S har indgået en databehandler-aftale med GeckoBooking. Ud over de ovennævnte oplysninger, opsamler vi tidspunkt for, hvornår du har afgivet samtykke og bekræftet din tilmelding, så vi kan dokumentere samtykket.
Dine oplysninger vedr. nyhedsbreve kan læses og opdateres når du logger på bookingsiden.

Be Activated

Jeg tilbyder fysioterapi i forløb ud fra filosofien om at hvis du tager hensyn til din krops behov, så tager den sig af dine.

1. behandling

1150,-

75 min.normalbehandling

600,-

60 min.Et typisk forløb tager 3-5 behandlinger. Hvor du lærer at stå stærkt i din egen kerne og at få øje på hvornår du kompenserer for at præstere.

træning/brush up

400,-

30 min.Du kender din forsvarsstrategi og har brug for at omsætte teknikkerne i praksis f.eks i træningssituationer.