Fysioterapi

FYSIOTERAPI med holdning

Fysioterapi

Behandler og fremmer bevægelse

Bevægelse kan både optræde som mulighed, problem og effekt. Fysioterapeuten undersøger, diagnosticerer, lægger en behandlingsplan og udfører denne. Behandlingen kan blandt andet bestå af manuel behandling og øvelser. I Danmark er man først fysioterapeut, når man er autoriseret af sundhedsstyrelsen, og vi tilbyder derfor autoriseret fysioterapi som sundhedssydelse.

Fysioterapi er en etableret klassisk behandlingsform, der via lokale manuelle teknikker og fysiske øvelser, afhjælper diverse ubalancer i kroppen. Eksempelvis smerter og nedsat bevægelighed opstået akut eller efter længere tids overbelastning.

Dette kan f.eks. opnås via ledmobilisering, lokal bløddelsbehandling af muskler, bindevævsterapi, udspænding, dybdegående massage samt øvelsesvejledning.

Et forløb hos fysioterapeut kan suppleres med genoptræning enten ud fra personligt træningsprogram eller på vores træningshold.

Fysioterapi tilbydes af autoriserede fysioterapeuter med minimum en 3 ½ årig uddannelse.

Sarah Gaston, Julie Kræsing og Galin Petkov.