Svært at vælge?

FYSIOTERAPI med holdning

 

Tillykke! Du har fundet ind på vores hjemmeside, så du er sikkert allerede på rette vej. Søger du en behandler, der kan hjælpe dig, er det ofte forvirrende at blive mødt med for mange valgmuligheder. Har du brug for fysioterapi eller massage?

Hvad er fysioterapi, og hvordan adskiller det sig fra andre typer behandling? Det vil vi gerne hjælpe dig lidt med, hvis du har tid. Har du ikke tid, kommer her den korte version:

  • Fysioterapi er for ubehag/skader, der ikke går væk af sig selv med de midler, du indtil nu har anvendt. -Hvis du kunne selv, havde du allerede gjort det.
  • Massage er for ubehag, der typisk ikke skyldes en skade, og derfor primært ønskes lindret eller mindsket. -Du får det ikke værre af at undvære, men du har lyst til at få det bedre.

 

Den lange version starter her:

Hvad er fysioterapi?

Når du bestiller fysioterapi i Hands On, betaler du primært for vores tid, vores kunnen og for vores ekspertise. Vi vurderer hvilken type behandling der er relevant for netop din tilstand og vælger individuelt mellem vores faglige redskaber så du opnår den bedst mulige behandling. Fysioterapeut er en beskyttet titel, og i Hands On møder du således kun terapeuter, som er autoriseret af Sundhedsstyrelsen.

Vi opfatter fysioterapeuter som specialister: Vi er først og fremmest specialister i bevægelse, men den enkelte behandler i vores klinik kan være mere specialiseret i bestemte typer bevægelser eller udfordringer. Bevægelse er et vilkår for alt liv. Uden bevægelse er der stilstand, og det har aldrig gavnet nogen. Vi bevæger os for at nyde, for at forbedre os, for at præstere og for at overleve. Dette værdsættes sjældent ordentligt, før det ikke længere er muligt at bevæge sig frit.

Fysioterapi har til formål at bedre musklernes funktion og bevægelighed i led samt lindre smerter ved skader, sygdomme eller operation

Fysioterapeuten har en særlig viden om, behandling og genoptræning af sygdomme og lidelser, som begrænser den fysiske funktion

Fysioterapeuten kan undersøge og finde mulige årsager til begrænsninger i bevægelse og/eller smerter

Fysioterapeuten kan også give dig information og vejlede om tilstanden, samt sætte relevant behandling og genoptræning i gang

kilde: patienthånbogen, https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/sygdomme/behandling/fysioterapi/
Der står således intet om, hvordan fysioterapi skal udføres. Det er bl.a. fordi fysioterapeuter har rigtig mange faglige redskaber, til rigtig mange forskellige opgaver. Redskaber, som man er nødt til at tage en uddannelse for at lære og noget erfaring for at mestre. Det kan være undersøgelsestest, træningsøvelser, mundtlig information, planlægning af genoptræningsforløbet, bløddelsbehandling mhbp. stimulering af inaktive muskler eller afspænding af overaktive muskler m.fl. Nogle af vores teknikker går igen i massagebehandlingen (se nedenfor) men alligevel er massage ikke altid det bedste redskab til din tilstand.
Måske har du kun brug for nogle få af vores redskaber, men som udgangspunkt, kan du forvente at en fysioterapeut aldrig påbegynder en behandling, før denne har undersøgt hvad tilstanden drejer sig om, fået en forståelse for hvad dine ressourcer og motivation er, og dannet sig et overblik over diagnose og prognose. Der findes ikke et quick-fix.
Fysioterapeuterne i Hands On behandler ud fra en hensigt om at du selv tager ansvaret for din behandling. Hvordan du behandler dig selv i hverdagen og hvad du gør, når du kan mærke et problem er ofte langt mere afgørende for hvor godt du har det, og hvor hurtigt du bliver god igen. Du skal således typisk forvente at modtage 4-6 behandlinger, at overholde aftaler og retningslinjer herunder træningsøvelser og/eller hviletider samt tidsintervallet mellem behandlingerne.
Det er dog vigtigt at understrege at dette er et samarbejde. Du kan være sikker på at vi tager dig alvorligt, at vi gør os umage med at finde det rigtige niveau og den rigtige retning for din behandling. Vi holder dig i hånden, men du skal selv gøre den største del af arbejdet.
Indenfor fysioterapi tilbyder vi desuden behandlingsformen BeActivated. Denne behandling egner sig til dig, der ikke kan pege på ét specifikt problem; måske har du en generel udfordring med nedadgående form eller funktion. Du kan også have mange forskellige skader samtidig eller afløsende hinanden. Måske har du bare en fornemmelse af at du burde kunne præstere bedre end du gør, med det træningsniveau, du lægger for dagen.
BeActivated er en meget aktiv behandlingsform. Den er hollistisk og tager typisk længere tid pr. session end vores andre ydelser. Læs mere om BeActivated her.

Hvad er massage?

Ja, det er forvirrende. Lad os starte med at spørge: hvad er ikke massage? Der findes et hav af massagetyper med navne, som kun delvist afslører hvad det er, der skal foregå og der findes endnu flere massageuddannelser, som har forskellig opfattelse af hvad man skal kunne for at få sit bevis. Vi vil derfor koncentrere os om den massage, du kan få hos os.

I Hands On møder du kun behandlere, som har minimum en mellemlang sundhedsuddannelse (og 6 års erfaring-er det relevant??). Når du bestiller massage kan du både møde massøren, eller én af fysioterapeuterne og der forskel på hvordan vi arbejder. Massøren, har tilfældigvis også en uddannelse indenfor traditionel kinesisk medicin, akupunktur og zoneterapi, og ligesom fysioterapeuterne har hun derfor en grundig viden om din kropsanatomi og fysiologi. D.v.s. hvor muskler, knogler og organer sidder, og hvordan de virker og holdes sunde.

Som udgangspunkt kan man sige at massage er for en krop der allerede er sund, og som man vil vedligeholde sund. Det kan dog også bruges til at holde visse af kroppens funktioner i gang, hvis der er udfordringer med dette. Hvis man f.eks. jævnligt kommer med den samme nakkespænding/hovedpine-problematik, så vil en massage kunne lindre, men ikke nødvendigvis hjælpe med at justere årsagen, til at den bliver ved med at dukke op og plage dig år ud og år ind.

Massage udføres med tryk, træk, stræk, gnidning, æltning o.l. af hud og muskler. Alle massører anvender en kombination at flere forskellige teknikker og visse massagetyper sværger til meget få teknikker eller fokuserer på en bestemt problematik. Nogle af teknikkerne har navne, og bruges til  at løse forskellige problematikker.

  • Punktmassage er en teknik, hvor behandleren trykker eller gnubber på et mindre område, som kan være både hårdt og voldsomt ømt. Anvendes når man har aktive triggerpunkter, når der er muskelin er lille eller svær at komme til, når et reflekspunkt skal stimuleres o.a.
  • Tværmassage er når en større muskel skubbes/æltes på tværs af dens længderetning, f.eks. på tværs af låret v. behandling af en dårligt ophelet fibersprængning.
  • Effleurage er strøg på langs af musklen, som de fleste (sammen med æltning) forbinder med massage. Den er god til at øge blodgennemstrømningen og varme huden og bindevævet op.
  • Petrisage svarer til æltning af en muskel som man ville gøre med en brøddej. Tryk, skub, slip. God til at komme dybere ned i musklen.
  • Tappottement og Percussion er en banken eller trommen på en muskel enten fordi der ikke er plads til en hel hånd eller når musklen er så spændt, at den skal snydes til at slappe af.
  • MFR er en forkortelse af ordene myo (muskel), facial (bindevævshinde) og release (udløsning). Det dækker over en teknik, hvor en muskel med et fast tryk skubbes/glides for at behandle det underliggende væv i kroppen. F.eks. hvor flere lag muskler ligger over hinanden eller hvor en tynd muskel ligger tæt bundet til en knogle.
  • Kompression svarer til fast tryk, der enten holdes eller skiftevis holdes/fjernes for at øge flowet i enten lymfe eller blod.
  • Vibration/svingning er udtryk for når en hel kropsdel skubbes, rystes, gynges eller på anden vis sættes i vibration, for at øge afspænding i muskler.

…og listen fortsætter.

Skal man sige noget overordnet om behandlingen i Hands On, er at vi tilbyder sundhedsbehandlinger.

Det er en god vinkel, hvis du gør dig klart, hvad det er, der generer dig, hvad du kan lide, og hvad der bekymrer dig, fremfor at lægge dig fast på at du f.eks kun vil have petrisage i venstre balde. For det første består en massage af en kombination af teknikker, som har til formål at give et bestemt resultat. Valget og udførelsen af disse teknikker; dybden, frekvensen, intensiteten, rækkefølgen har betydning for resultatet og kan ændres efter, hvilke tilstande behandleren finder i din krop. For det andet kan det være fysisk umuligt både for din hud og behandleren at tolerere den samme bevægelse i længere tid ad gangen hvormed man opnår det modsatte resultat. Vi vil gerne hjælpe dig med at beslutte hvad du skal vælge, men forhåbentlig har du her fået et bedre udgangspunkt for selv at booke din første behandling i dag.