fbpx

Abonnementsbetingelser

FYSIOTERAPI med holdning

Generelt

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for abonnementet FRI massagekøbt hos Hands On–fysioterapi I/S herefter benævnt klinikken. Abonnenter skal være fyldt 18 år for at tegne et abonnement hos Hands On – Fysioterapi. Når du køber et abonnement, accepterer du samtidig klinikkens abonnementsbetingelser.

Abonnementsindhold

Abonnenten får med sit abonnement adgang til ydelsen FRImassage, som er en 50 minutters massage hos valgfri behandler i den udstrækning behandleren er til rådighed.
  • *Op til 5 behandlinger/måned er inkluderet i prisen.
  • Abonnenten har mulighed for at booke 1 behandling til en ven pr. måned. 
  • Abonnenten har mulighed for tilvalg af 20 min. behandling med Recovery Boots uden ekstra beregning. 
  • *Abonnenten kan tilkøbe andre ydelser med 45% rabat på standardprisen.

*Træder i kraft pr. 1.11.2021

Anvendelse af abonnementet

Vi tilbyder behandlingsgaranti op til 1 behandling pr. uge. Ønskes der flere behandlinger, kan dette bookes frit i den udstrækning behandlerne har ledige tider i deres kalender. Ydelsen bookes online på vores hjemmeside https://hands-on-fys.dk/booking/via din kundeprofil, eller ved direkte henvendelse i klinikken. Du kan slette/ændre din behandling online indtil dagen før.
 
For behandlingsgarantien gælder:
Dine bookinger skal foretages senest 24 timer inden den ønskede behandling. Ved en senere ændring evt. sletning af din booking bortfalder garantien for den pågældende uge.
For dine bookinger gælder:
Det er muligt at booke ydelsen online op til 14 dage ud i fremtiden. Ved direkte genbooking i klinikken hos din behandler op til 31 dage ud i fremtiden. Du kan højst have 2 aktive bookinger i kalenderen samtidig. Du kan højst have 1 booking pr. dato (gælder ikke vennebooking).

Ved begrænsninger i klinikkens åbningstider

Oplever du at der ikke er ledige tider pga. lukkedage (undtaget helligdage) i klinikken, kan vi efter henvendelse via mail til info@hands-on-fys.dk forlænge abonnementet med tilsvarende dage. Reklamation kan foretages via mail til info@hands-on-fys.dk. Klinikken vil altid have behandlere til rådighed indenfor normal åbningstid. Derfor vil ændringer i en konkret behandlers arbejdstider, vil ikke være en gyldig reklamationsgrund. Der tages forbehold for force majeure.

Ferie

Abonnementet kan pauseres i op til 14 dage ved abonnentens ferie i mere end 1 uge. Feriepause skal oplyses via mail til info@hands-on-fys.dk og skal ske senest seks dage før, pausen skal have effekt. 

Varighed

Der er ved abonnementets indgåelse en bindingsperiode på 3 måneder. Abonnementer hos klinikken er forudbetalt og fortsætter automatisk til normalpris, indtil de opsiges, medmindre andet er angivet. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløb af indeværende abonnementsperiode. Dog senest 14 dage inden udløb af indeværende måned og tidligst til ophør ved bindingsperiodens udløb. Abonnementet skal altid opsiges skriftligt, det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale. 
Klinikken forbeholder sig retten til at opsige abonnementet ved misligholdelse eller misbrug og ved beslutning om ophør af abonnementstypen. Uanset opsigelse, er abonnenten til enhver tid forpligtet til at betale for den periode, hvor abonnenten har haft adgang til produktet.

Betaling

Der betales forud. Inden udløbet af en periode udsendes automatisk opkrævning for den kommende periode. Abonnementet opkræves ved tilsendelse af betalingslink eller girokort. Ved udsendelse af rykker opkræves et administrationsgebyr på 100 kroner.
Det er abonnentens eget ansvar at holde sine betalingsoplysninger opdaterede, så klinikken har mulighed for at modtage rette betaling af abonnement. Hvis det ikke er muligt for klinikken at modtage betaling, forbeholder klinikken sig retten til at stoppe abonnementet med øjeblikkelig virkning.

Pris

Abonnementets pris fremgår af regningen. 
Prisændringer varsles via nyhedsbrev og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet, dog tidligst efter bindingsperiodens udløb.

Oplysning om fortrydelsesret

Aftaler om abonnement indgået ved fjernsalg, dvs. hvor aftalen indgås ved fjernkommunikation, uden at parterne mødes fysisk f.eks. telefonsalg, er omfattet af lovens regler om fortrydelsesret. Ved et sådant køb har abonnenten 14 dages fortrydelsesret. Vil abonnenten bruge fortrydelsesretten, skal abonnenten give Klinikken besked herom på e-mail info@hands-on-fys.dkeller tlf. 26217062. Dette skal ske senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: 1. behandling eller den dag abonnenten modtog ordrebekræftelsen (velkomstmailen).
Hvis abonnenten har modtaget behandling i de 14 dage, hvor fortrydelsesretten gør sig gældende, vil abonnenten betale standardpris for de behandlinger, der er modtaget. 
Abonnenten pålægges at betale for de modtagne behandlinger (jvf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, §25).

Persondata

Når du tegner et abonnement Hands On -Fysioterapi, afgiver du en række personoplysninger til Klinikken, som vi opbevarer og behandler. Oplysninger kan være omfattet af databeskyttelsesretlige regler og vil blive behandlet i henhold til disse regler. Du kan læse mere om dette i Klinikkensdatapolitik (https://hands-on-fys.dk/praktisk-information/persondatatpolitik/).

Kommunikation og markedsføring

Den e-mailadresse og telefonnummer, der er knyttet til dit abonnement, vil blive brugt af klinikken til servicemeddelelser pr. e-mail og sms/mms i forbindelse med det aktive abonnement. Det drejer sig om meddelelser om f.eks. dine bookinger, ændringer du har foretaget af dit abonnement, aktuelle lukkedage og ændringer af abonnementsbetingelser. Servicemeddelelser pr. e-mail, som udsendes for at sikre, at du får mest muligt ud af dit abonnement, kan ikke afmeldes men stopper automatisk, når du ikke længere er abonnent. Servicemeddelelser pr. sms/mms kan afmeldes, og de stopper ligeledes, når du ikke længere er abonnent.
Du vil desuden modtage klinikkens nyhedsbreve såfremt, at du har tilmeldt dig. Såfremt du har tilmeldt dig et nyhedsbrev, vil du modtage det indtil, at du selv afmelder dig. Du kan til enhver tid framelde dig alle nyhedsbreve via link i bunden af nyhedsbrevet eller henvendelse via mail info@hands-on-fys.dk.
Det er abonnentens ansvar at holde sine kontaktoplysninger opdaterede, således at kommunikation og markedsføring fra klinikken altid kan modtages i henhold til disse abonnementsbetingelser.

Ændring af abonnementsbetingelserne

Klinikken forbeholder sig retten til at kunne ændre nærværende abonnementsbetingelser til enhver tid. Ændringer vil blive varslet i henhold til gældende lovgivning. De gældende abonnementsbetingelser kan altid læses på klinikkens hjemmeside.

Kontakt

mail: info@hands-on-fys.dk
telefon: 26217062