firmaordning

FYSIOTERAPI med holdning

Hav det godt

En arbejdsplads, der tager sig af sine medarbejdere er en attraktiv arbejdsplads – Vi véd at ømme, spændte muskler kvæler din kreativitet og arbejdsglæde

Når du har det godt, præsterer du bedre. Det er ren logik.

FORDELE for arbejdspladsen

  • Fradrag for sundhedsindsatsen.
  • Med et firmaklippekort, kan arbejdspladsen selv vurdere hvem, der har behov for sundhedsindsats, mens privat andel kan varetages af medarbejderne selv.
  • Nutidens arbejdsskader sker i slow motion og derfor bør arbejdsrelaterede belastninger håndteres løbende. Forebyggelse betyder i længden færre sygedage og højere effektivitet.
  • Momsfradrag for den skønnede erhvervsmæssige andel.

FORDELE for medarbejderen

  • Medarbejderne styrer selv om de skal have hjælp til restitution efter træning, taget hånd om en museskade, hjælp til daglig stresshåndtering eller noget helt andet
  • Skattefrie behandlinger af arbejdsrelaterede sundhedsudfordringer
  • En skarp pris til private sundhedsudfordringer.
  • Behandlingerne bookes/planlægges frit af medarbejderen.

Hvad er reglerne for personalegoder?

Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiverbetalte massageordninger og lignende er skattefrie, når der er tale om decideret forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme.

Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af udgiften til behandlingen. Bemærk at behandlingen er skattefri, selvom denne ikke tilbydes alle medarbejdere eller ikke indgår som et led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik. Skattemyndighederne har endvidere bekræftet, at også arbejdsgiverbetalte behandlinger med zoneterapi, akupunktur og kiropraktik er skattefrie for medarbejderne, når disse sker som led i forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. Landsskatteretten har desuden vurderet, at sundhedsbehandlinger med kinesiologi også vil være skattefri, hvis de anvendes til forebyggelse eller helbredelse af arbejdsrelaterede skader, når behandlingen foretages af en kinesiolog, der er registreret som alternativ behandler. Momshåndtering Udgifter til massageordninger og lignende er som udgangspunkt uden moms, da der er tale om momsfritagne behandlinger. Hvis virksomheden har udgifter til massagebriks og lignende, vil denne udgift anses for at være en driftsudgift og give ret til fuldt momsfradrag, hvis virksomheden har fuldt momspligtige aktiviteter.

Sundhedsordninger, der kun dækker behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og sygdomme

(Hands On – Fysioterapi tilbyder ikke en sundhedsforsikring) Arbejdsgiverens betaling af præmie til en behandlingsforsikring, hvor forsikringen udelukkende dækker behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme, er skattefri for medarbejderne. Medarbejderne er ligeledes skattefri i forhold til arbejdsgiverens direkte betaling af behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme. Det er afgørende, at forsikringen udelukkende indeholder ydelser til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader, og at skaden/sygdommen reelt udspringer af arbejdet.

Bruttolønsordning

dækker over en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, hvor arbejdsgiveren stiller et gode til rådighed for medarbejderen mod, at medarbejderen går ned i bruttoløn. Den skattemæssige virkning af bruttolønsordningen er, at medarbejderen beskattes af den lavere bruttoløn og samtidig (eventuelt) beskattes af det gode, arbejdsgiveren stiller til rådighed. Indgås der en bruttolønsordning om et gode, der enten er skattefrit eller beskattes med en mindre værdi end markedsværdien, opnår medarbejderen derved en skattemæssig besparelse. Et ypisk gode, hvor der kan være en skattemæssig besparelse i en bruttolønsordning, kan eksempelvis være massage.

 

kilde:https://www.pwc.dk/da/personalegoder.html

 

Firmaaftale 1FIRMAAFTALE 2FIRMAAFTALE 3
NAVNHANDS IN (HI)HANDS OUT (HO)HANDS UP (HU)
BESKRIVELSEMedarbejder/firmabetalt behandling i klinikkens lokalerBehandlinger på arbejdspladsens adressePrædefineret antal behandlinger trukket via løn i klinikkens lokaler.
TYPERabataftaleBehandlingssordningBruttolønsordning
BETALINGAfregnes pr.gang
Virksomheden kan vælge at betale dele af behandlingen via træk på klippekort.
Månedlig debitering direkte til virksomheden. evt. egenbetaling afregnes pr. gang.Halvårlig debitering direkte til virksomheden.
PRISFast rabat på standardydelser, som ønskes indeholdt i aftalen.Fast pris. Beregnes efter ønsket kapacitet.Fast pris. Beregnes efter forventet aftalt antal.
SÆRYDELSERNejYdelsens længde og formål afgrænses til firmaets behov.Ydelsens længde og formål kan afgrænses til firmaets behov.
OMFANGMulighed for at oprette periodebestemt loft for antal virksomhedsbetalt bookinger pr. medarbejderMin. 6 måneder.
Herefter genforhandles årligt.
Min. 12 måneder.
Bruttoløn forhandles samtidig med lønforhandlinger
BOOKINGSYSTEMBookingsystem medfølgerBookingsystem kan leveresBookingsystem medfølger
LOGIN
medarbejder/administrator
Medarbejder og administratorAdministratorMedarbejder
BETINGELSERAftalen evalueres årligt for evt. justering af rabat ifht. anvendelse af kapacitet.Virksomheden garanterer betaling af servicen uanset faktisk forbrug af aftalt kapacitet.Kræver en skriftlig aftale mellem medarbejder og virksomhed vedr. lønnedgang ifht. antal behandlinger/år.
MARKEDSFØRING
HOF må oplyse at firmaet benytter sig af vores klinik.HOF må oplyse at firmaet benytter sig af vores klinik.HOF må oplyse at firmaet benytter sig af vores klinik.

 

foto af Marvin MeyerUnsplash